Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

1.    Uděluji tímto souhlas společnosti Augiášův chlév, s.r.o, IČ: 042 97 288, se sídlem Radlická 2485/ 103, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 245537 (dále jen „Augiášův chlév“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala všechny mé osobní údaje, které sám vyplním v aplikaci Augiášův chlév poté, co se do této aplikace úspěšně zaregistruji (v rámci samotného procesu registraci mi byly sděleny informace o zpracování osobních údajů, u kterých není vyžadován můj souhlas).

2.    Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence zaměstnanců či potencionálních zaměstnanců Augiášův chlév, která společnosti Augiášův chlév umožňuje nabízet mi (mimo jiné i prostřednictvím SMS zpráv na mobilní telefon, nebo prostřednictvím e-mailu) konkrétní pracovní příležitosti a mě umožňuje se přihlašovat na konkrétní práce, sledovat historii mých odpracovaných akcí, včetně pracovního hodnocení, kterým mohu dosáhnout na vyšší hodinový výdělek.

3.    S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Tyto údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání společnosti Augiášův chlév. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Augiášův chlév.

4.    Zpracování osobních údajů je prováděno společností Augiášův chlév osobní údaje však pro Augiášův chlév mohou zpracovávat i případní další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. Augiášův chlév nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5.    Beru na vědomí, že mám právo:

-          vzít souhlas kdykoliv zpět,

-          požadovat po Augiášův chlév informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,

-          požadovat po Augiášův chlév vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

-          vyžádat si u Augiášův chlév přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

-          požadovat po Augiášův chlév výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon umožňuje,

-          v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Augiášův chlév nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

-          vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu

-          nemám povinnost osobní údaje poskytnout, jejich poskytnutí není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy

 

2020 © Augiášův chlév s.r.o.  |   Radlická 103/2485  |   150 00  |   Praha 5